הראי"ה קוק

ספר הכוזרי

מסילת ישרים

תפארת ישראל

כתבי האר"י


כנסים ואירועים

ג' אלול תשע"ב - יורצייט הראי"ה קוק - הרב שלמה לוי שליט"א

ג' אלול תשע"ב - יורצייט הראי"ה קוק זצ"ל
התפשטות תורת מרן הרב קוק זצ"ל בארץ ובעולם
מרצה: הרב שלמה לוי שליט"א
ראש ישיבת ההסדר ראשון לציון

ג' אלול תשע"ב - יורצייט הראי"ה קוק - הרב אריאל אדרי שליט"א

ג' אלול תשע"ב - יורצייט הראי"ה קוק
בנושא: הדרכים בעבודת ה'
מרצה: הרב אריאל אדרי שליט"א
ר"מ בישיבת הר המור ורב שכונה בירושלים

כניסת רבי שמעון בר-יוחאי למערה- הרב שלמה לוי שליט"א

כניסת ר' שמעון בר-יוחאי למערה- ל"ג בעומר תשע"ב
מרצה: הרב שלמה לוי שליט"א
ראש ישיבת ההסדר ראשון לציון

חגיגות יום ירושלים תשע"ב עם בנימין לנדאו

חגיגות ערב יום ירושלים תשע"ב
עם בנימין לנדאו ותלמידי הישיבה
בישיבת ההסדר ראשון לציון