יום כיפור

שעיר המשתלח - יום הכפורים תשע"א

יום הכפורים ומעמד השעיר המשתלח וההשלכה לחיינו מרצה: הרב שלמה לוי שליט"א ראש ישיבת ההסדר ראשון לציון

"שעיר המשתלח לעזאזל" - שיעור הכנה ליום הכיפורים- תשע"ט

שיעור הכנה ליום הכיפורים אשר הועבר ע"י הרב שלמה לוי שליט"א, ראש הישיבה.

הרב שי הירש | "הארת התשובה של תורת ארץ ישראל" - שיעור הכנה ליום הכיפורים - תשע"ח

שיעור בנושא התשובה והארתה בא"י, אשר הועבר כשיעור הכנה ליום הכיפורים ע"י הרב שי הירש שליט"א.