פרשת שבוע מטות מסעי

נדרים- כח הדיבור היוצר מציאות