יום כיפור

ראשון « קודם 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10  הבא » אחרון

פרשת שבוע: צו תשע"א

הזריזות בעבודת ה' ומחיית עמלק
השיעור לעילוי נשמת משפחת פוגל ה' יקום דמם שנרצחו בביתם בליל שבת קודש פרשת ויקרא

פרשת שבוע: ויקרא תשע"א

פרשת השבוע: ויקרא בנושא: התהליך הנבואי בהקרבת הקורבנות על-פי הראי"ה קוק מרצה: הרב שלמה לוי שליט"א ראש ישיבת ההסדר ראשון לציון

פרשת שבוע: פקודי תשע"א

פרשת השבוע: פקודי בנושא: משכן העדות מרצה: הרב שלמה לוי שליט"א ראש ישיבת ההסדר ראשון לציון

פרשת שבוע: ויקהל תשע"א

פרשת השבוע: ויקהל בנושא: המשכן- סוד מרחב הזמן המקום והנפש מרצה: הרב שלמה לוי שליט"א ראש ישיבת ההסדר ראשון לציון

פרשת שבוע: כי תשא תשע"א

פרשת השבוע: כי תשא בנושא: קטורת ומעשה העגל כביטוי לסגולת ישראל מרצה: הרב שלמה לוי שליט"א ראש ישיבת ההסדר ראשון לציון

פרשת שבוע: תצוה תשע"א -הרב שלמה לוי שליט"א

פרשת השבוע: תצוה מרצה:הרב שלמה לוי שליט"א ראש ישיבת ההסדר ראשון לציון

פרשת שבוע: תרומה תשע"א

פרשת השבוע: תרומה בנושא: המשכן כליו והשפעתו בעולם ולפרט מרצה: הרב שלמה לוי שליט"א ראש ישיבת ההסדר ראשון לציון

פרשת שבוע: משפטים תשע"א

פרשת השבוע: משפטים בנושא: החיבור בין האידאלים האלוקיים לחיים הפרקטיים מרצה: הרב שלמה לוי שליט"א ראש ישיבת ההסדר ראשון לציון

פרשת שבוע: יתרו

פרשת השבוע: יתרו בנושא: מעמד הר סיני- כפה עליהם הר כגיגית- משמעות הכפייה והבחירה מרצה: הרב שלמה לוי שליט"א ראש ישיבת ההסדר ראשון לציון

פרשת שבוע: בשלח תשע"א

פרשת השבוע: בשלח בנושא: יציאת מצרים כתהליך לידת האומה מרצה: הרב שלמה לוי שליט"א ראש ישיבת ההסדר ראשון לציון
ראשון « קודם 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10  הבא » אחרון