כנסים ואירועים

כנס לזכר הרב צבי יהודה הכהן קוק - מר אורי בוסקילה

כנס 30 שנה לזכרו של הרב צבי יהודה הכהן קוק (הרצי"ה)
מר אורי בוסקילה הי"ו
מ"מ ראש העיר בת ים
בכנס השתתפו תלמידי הישיבה הגבוהה 'נתיבות ישראל' עם תלמידי ישיבת ההסדר ראשון לציון

הספד בבא אלעזר אבוחצירא זצוק"ל

דברי הספד על הבבא אלעזר זצוק"ל חודש אב תשע"א מיתתם של צדיקים מכפרת על הדור.

כנס לזכר הרב מרדכי אליהו זצ"ל

במלואת 30 לפטירתו של מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל התקיים כנס בישיבת ההסדר ראשון לציון
מרצה: הרב שלמה לוי שליט"א

כנס לזכר הרב מרדכי אליהו זצ"ל- הרב יגאל אבוטבול שליט"א

במלואת 30 לפטירתו של מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל התקיים כנס בישיבת ההסדר ראשון לציון
מרצה: הרב יגאל אבוטבול שליט"א

השקת הספר "ויען אברהם" - הרב שלמה לוי שליט"א

כנס השקת הספר "ויען אברהם" שכתב הרב אברהם דוד רווח זצ"ל
הרב שלמה לוי שליט"א - ראש ישיבת הסדר ראשון לציון

השקת הספר "ויען אברהם" - אתנחתא מוזיקאלית

כנס השקת הספר "ויען אברהם" שכתב הרב אברהם דוד רווח זצ"ל
הוצאת הספר נעשתה על-ידי משפחת אלמוג-אלזם הי"ו
הכנס היה בהשתתפות המשפחה, תלמידי, אברכי ורבני ישיבת ההסדר ראשון לציון ותושבי העיר

כנס לזכר הרב מרדכי אליהו זצ"ל - הרב יחיאל פאוסט שליט"א

במלואת 30 לפטירתו של מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל התקיים כנס בישיבת ההסדר ראשון לציון
מרצה: הרב יחיאל פאוסט שליט"א

השקת הספר "ויען אברהם" - הרב אליהו אלחרר שליט"א

כנס השקת הספר "ויען אברהם" שכתב הרב אברהם דוד רווח זצ"ל
הרב אליהו אלחרר שליט"א - רב העיר מודיעין

כנס לזכר הרב מרדכי אליהו זצ"ל - הרב דוד חי הכהן שליט"א

במלואת 30 לפטירתו של מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל התקיים כנס בישיבת ההסדר ראשון לציון
מרצה: הרב דוד חי הכהן שליט"א

כנס לזכר הרב אליהו דברי פתיחה הרב יגאל אבוטבול

במלואת 30 לפטירתו של מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל התקיים כנס בישיבת ההסדר ראשון לציון
מנחה הערב: הרב יגאל אבוטבול שליט"א
ר"מ בישיבת ההסדר ראשון לציון