פרשת לך לך

פרשת שבוע לך-לך תשע"א

האברהמיות כיסוד באומה הישראלית