פרשת וישלח

הרב שלמה לוי | פרשת וישלח - ההכנה לגלות ולגאולה - תשע"ט

קטע מתוך שיעורו של הרב שלמה לוי שליט"א על פרשת השבוע. השיעור משודר ברשת מורשת.

הרב שלמה לוי | פרשת וישלח - תשע"ט

שיעורו של הרב שלמה לוי שליט"א על פרשת השבוע. השיעור משודר ברשת מורשת.