פרשת מטות

פרשת שבוע מטות מסעי

נדרים- כח הדיבור היוצר מציאות

פרשת שבוע: מטות

חינוך הילדים ומשמעות הנדר