פרשת מסעי

פרשת שבוע מטות מסעי

נדרים- כח הדיבור היוצר מציאות