פרשת וירא

פרשת שבוע : וירא

עקידת יצחק- מסירות נפש למען עבודת ה'

פרשת וירא - הסיבות לעקדת יצחק - תשע"ט

קטעים נבחרים מהשיעור השבועי בפרשת השבוע של הרב שלמה לוי.