פרשת צו

פרשת שבוע: צו תשע"א

הזריזות בעבודת ה' ומחיית עמלק
השיעור לעילוי נשמת משפחת פוגל ה' יקום דמם שנרצחו בביתם בליל שבת קודש פרשת ויקרא