פרשת נצבים

פרשת שבוע: ניצבים-וילך תשע"א

פרשת השבוע: ניצבים-וילך בנושא: הנסתרות לה' אלקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם בתחילת השיעור הקבוע ביום ראשון בישיבה נשאלה שאלה על פרשת השבוע: מה עניין 11 הנקודות שכתובות מעל המילים "הנסתרות..." שבפסוק? מרצה: הרב שלמה לוי שליט"א ראש ישיבת ההסדר ראשון לציון